Pomůžeme vám
získat dotace

Díky dotačním programům jsme ušetřili našim zákazníkům již desítky milionů korun.

Mohlo by Vás zajímat

Sortiment / Reference / Kontakt

Nabízíme

  • Pomoc se zpracováním potřebných podkladů pro žádost o dotaci. Zpracování technického i cenového řešení zdarma.
  • Propojení s profesionální poradenskou agenturu, jedná-li se o náročné projekty.

Dotaci lze získat na tyto produkty a služby

Operační program životní prostředí - omezení rizika povodní

V rámci prioritní osy 1.4.2. je ve výzvě možné požádat o podporu projektů zaměřených na snižování rizika povodní, konkrétně budování systému předpovědní povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi. O dotaci mohou žádat především obce, města a dobrovolné svazky obcí.

Dotace zahrnuje:
  • Systém bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním a napojením na zadávací pracoviště složek IZS
  • Hladinoměry s vyznačením stupňů povodňové aktivity a vodočetné latě
  • Srážkoměry se zpřístupněním výsledků v reálném čase
  • Funkce alarmových SMS při překročení limitních hodnot
  • Sirény
  • Měření atmosférického tlaku a teploty vzduchu
  • Digitální povodňový plán obsahující povodňové komise, ohrožené objekty, evakuační místa, hlásné profily kategorie C, místa omezující odtokové poměry
Doplňující informace
  • Osobní konzultace a příprava podkladů pro podání žádosti zdarma
Mohlo by Vás zajímat

Sortiment / Reference / Kontakt