Získali jsme dotaci

Úspěšně jsme realizovali projekt „Provedení zkoušek EMC a LVD na zařízení PAS 15“, který získal evropskou dotaci z programu OPPIK, Inovační vouchery.

Publikováno 18. 01. 2021

Podstatou projektu bylo odzkoušet nově vyvinuté zařízení PAS 15 v podobě přenosného ozvučovacího zařízení akreditovaným orgánem. Našim partnerem, který nezávislé zkoušky provedl byl Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚPV Vyškov.  Konečným výstupem projektu bylo vyhodnocení zkoušek v podobě protokolů o zkouškách.