Informační radary zobrazující SPZ jsou stále populárnější

Montáž čtyřech informačních radarů zobrazujících SPZ v jednom týdnu.

Publikováno 20. 06. 2022

Minulý týden jsem nainstalovali čtyři informační radary, které zobrazují SPZ projíždějících automobilů při překročení maximální povolené rychlosti. Tento typ radarů je více efektivnější v boji proti řidičům, kteří jezdí nepřiměřeně rychle. Oproti standardním měřičům rychlosti zobrazujících pouze okamžitou rychlost, zobrazení SPZ přispěje k silnějšímu psychologickému účinku na daného řidiče a ten poté zpomalí. V městské části Brno-Slatina jsme nainstalovali dva radary typu DR400RZ a v obci Blatno dva radary typu IPR. Na třech místech, kde měly být tyto radary umístěny, nebylo k dispozici napojení do elektrické sítě, a tak jsme k napájení využili solární panely, které dobíjí baterii ze sluneční energie. Čtvrtý radar byl napojen standardně do sítě veřejného osvětlení.